59.06м² – 3 өрөө орон сууц

Унтлагын өрөө

Bedrooms

2

Угаалгын өрөө

Bathrooms

1

Нийт талбай

Area

59.06м²

54.21м² – 2 өрөө орон сууц

Унтлагын өрөө

Bedrooms

1

Угаалгын өрөө

Bathrooms

1

Нийт талбай

Area

54.21м²

76.56м² – 3 өрөө орон сууц

Унтлагын өрөө

Bedrooms

2

Угаалгын өрөө

Bathrooms

1

Нийт талбай

Area

76.56м²

51.06м² – 2 өрөө орон сууц

Унтлагын өрөө

Bedrooms

1

Угаалгын өрөө

Bathrooms

1

Нийт талбай

Area

51.06м²

44.36м² – 2 өрөө орон сууц

Унтлагын өрөө

Bedrooms

1

Угаалгын өрөө

Bathrooms

1

Нийт талбай

Area

44.36м²

46.01м² – 2 өрөө орон сууц

Унтлагын өрөө

Bedrooms

1

Угаалгын өрөө

Bathrooms

1

Нийт талбай

Area

46.01м²

28.47м² – 1 өрөө орон сууц

Унтлагын өрөө

Bedrooms

0

Угаалгын өрөө

Bathrooms

1

Нийт талбай

Area

28.47м²

Талбайн бүх сонголтууд