Борлуулалтын алба

Майл илгээсэнд баярлалаа, Бид аль болох хурдан холбоо барих болно
Алдаа гарлаа, Та дараа дахин оролдож үзнэ үү